PERKHIDMATAN AHLI ADFIM AKAN TERUS BEROPERASI

KUALA LUMPUR, 17 Mac 2020: Berikutan pengumuman oleh YAB Perdana Menteri berhubung wabak Covid-19, ADFIM ingin memaklumkan Persatuan Institusi-Institusi Pembangunan Kewangan Malaysia (ADFIM) menyahut saranan kerajaan dalam Perintah Kawalan Pergerakan.

Ahli-ahli ADFIM telah mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk mengekang penularan wabak ini bagi menjaga kesihatan dan keselamatan pelanggan dan juga pekerja. Antara usaha yang telah dilaksanakan termasuk menyediakan hand sanitizer, memeriksa suhu badan, memperkenalkan pembahagian tugas bagi mengurangkan pekerja di pejabat, serta melaksanakan waktu pergerakan anjal dan konsep bekerja dari rumah. Segala usaha ini dilaksanakan tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan organisasi tersebut.

Sehubungan itu, ADFIM juga ingin memaklumkan bahawa Institusi Kewangan yang menjadi ahli ADFIM akan terus beroperasi seperti biasa. Segala perkhidmatan atas talian, kaunter dan juga cawangan-cawangan organisasi akan terus dibuka bagi pelanggan melaksanakan urusan kewangan. Pelanggan dan rakyat secara umumnya boleh terus menikmati perkhidmatan institusi tersebut termasuk akses kepada ATM, kemudahan pembiayaan, perbankan atas talian dan perkhidmatan kewangan yang lain.

Institusi kewangan yang akan terus beroperasi dan memberikan perkhidmatan adalah Agrobank, Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat, SME Bank, Credit Guarantee Corporation (CGC), Malaysian Industrial Development Finance (MIDF), Sabah Development Bank Berhad, Sabah Credit Corporation dan Development Bank of Sarawak Berhad.

ADFIM juga menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus bertenang dan bersabar menghadapi ujian wabak COVID-19 ini. ADFIM komited untuk bekerjasama dengan Ahli ADFIM bagi membantu mengurangkan beban pelanggan yang terkesan dengan wabak ini. Pelanggan-pelanggan ahli ADFIM juga dinasihatkan untuk menghubungi cawangan yang berhampiran untuk mengetahui dengan lebih lanjut sebarang kemudahan yang ditawarkan oleh ahli persatuan itu.

Press Release Kawalan Pergerakan – BM_Edited 20200317 1930

Published by

Mohd Prasad Hanif

Mohd Prasad offers Business and Leadership Coaching, Training and Consultation for small, medium and large enterprises. Certified as one of the Best Coaches by Centre for Entrepreneur Development and Research, Malaysia, Mohd Prasad brings to the table over 6 years over 50 companies with many obtaining 4 star rating by SME Corp of Malaysia. He provides business coaching and development in the areas of Strategic Management, Finance Management, Leadership, Sales and Marketing and Talent Development. He is also the Program Manager for the Bumiputera Vendor Development Program Batch 1 and Batch 2 comprising of 40 bumiputera companies. Mohd Prasad combines the unique experience of an engineer and his experience as a business owner and entrepreneur to formulate Business Engineering Formulas to troubleshoot problem areas to focus in the business.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s