MOHD PRASAD

Articles

leadership
Leadership
Mohd Prasad

Leading in a VUCA World

Leading in a VUCA World This is how 21st-century leaders can find success amid volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA). The world appears to be

Read More »
News Article
Mohd Prasad

Nilailah Integriti Diri Sendiri

Awal tahun ini, meida massa dan perdana melaporkan Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah (CPI) dunia bagi tahun 2020 jatuh ke kedudukan 57 berbanding tangga

Read More »

Subscribe

Get the latest updates by joining my newsletter!